Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 290 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> HUSQVARNA >> QT81I Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

HUSQVARNA QT81I
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: Swedish, Norwegian
Price: $4.99

Description of HUSQVARNA QT81I Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: Swedish, Norwegian

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 CPS201 CASIO Owner's Manual by Nancy Whalen;
I am very happy with the owner's manual. I bought a used Casio and was so relieved that I was able to get a hold of a owner's manual. It was very easy to download the manual and I had no problems with printing it. Thank you! Nancy Whalen
 TK-1070E JVC Owner's Manual by Nils Thei;
The purchased manual is an high-quality scan of the original JVC paper-based Owner´s Manual. I am very satisfied!
 TF 115-IB NOVAMATIC Owner's Manual by Pierre-Alain Humberset;
Very satisfied with received document, all is right, Thank You very much, it was a Pleasure to work with You.
 TU-580RD DENON Owner's Manual by Frans van den Einde;
great site, the most easy and fastest way to find the manual you need, no 5 star because the manual was only available in german, but I speak german as well so no problem for me.
 BDP-LX70A PIONEER Owner's Manual by warren veale;
thanks for this download i got a pioneer bdp-lx70a blu-ray player and it had no manual i search everywhere on the internet and came across owner-manuals.com and i found that it was so easy to find and downloaded from this site if i ever need a manual again this would be the first place that i would come too thanks guys

Text excerpt from page 2 (click to view)
ADVARSEL OG VIKTIGE OPPLYSNINGER

N

Det er meget viktig at denne instruksjonsboken oppbevares sammen med apparatet til senere bruk. Dersom apparatet selges eller overdras til andre, eller hvis du ï¬ytter og etterlater apparatet, mÃ¥ du sørge for at instruksjonsboken vedlegges apparatet slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med hvordan det virker og advarslene i instruksjonsboken. Disse advarslene gis av hensyn til sikkerheten. Les dem nøye før du installerer apparatet eller tar det i bruk.

Generell sikkerhet
Dette apparatet er kun beregnet til Ã¥ bli brukt av voksne. La ikke barn plundre med knappene eller leke med apparatet. Det er farlig Ã¥ foreta tekniske inngrep i apparatet. Sørg for at apparatet ikke kommer til Ã¥ stÃ¥ pÃ¥ den elektriske ledningen. SlÃ¥ av strømmen og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold av apparatet. Dette apparatet er tungt. Pass pÃ¥ nÃ¥r apparatet skal ï¬yttes. Ispinner kan gi frostskader hvis de spises direkte fra fryseren. Vær forsiktig nÃ¥r du hÃ¥ndterer apparatet slik at det ikke oppstÃ¥r skader pÃ¥ kjølesystemet og dermed mulighet for væskelekkasje. Apparatet mÃ¥ ikke plasseres nær radiatorer eller gasskomfyrer. Sørg for at apparatet ikke utsettes for direkte sollys i lengre perioder. Det mÃ¥ være tilstrekkelig ventilasjon pÃ¥ baksiden av apparatet, og skader pÃ¥ kjølekretsløpet mÃ¥ absolutt unngÃ¥s. Det beste stedet Ã¥ plassere fryseren er i kjelleren (gjelder ikke innbyggingsmodeller). Bruk ikke andre elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i kjøle- eller fryseskap med mindre de er spesielt godkjent til dette formÃ¥let.

Du må under ingen omstendigheter forsøke å foreta reparasjoner på dette apparatet selv. Reparasjoner som er utført av ukyndige personer, kan medføre skader eller alvorlige funksjonsfeil. Ta kontakt med ditt lokale servicesenter og fremhev at det bare må brukes originale reservedeler. Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjølesystemet; vedlikehold og påfylling må derfor bare utføres av autorisert personell. Bruk ikke metallredskaper når du rengjør apparatet, da det kan medføre skader på apparatet.

Bruk
Kjøleskap og frysere til bruk i vanlige husholdninger er bare beregnet til lagring av matvarer. Frosne matvarer som har tint, mÃ¥ ikke fryses ned igjen. Produsentens anbefalinger for lagring og nedfrysing bør overholdes nøye. Se opplysningene pÃ¥ emballasjen. Den indre kledningen i apparatet bestÃ¥r av kanaler som kjølemiddelet ledes igjennom. Hvis det kommer hull pÃ¥ disse, er apparatet ødelagt for alltid, og matvarene vil gÃ¥ tapt. BRUK DERFOR IKKE SKARPE GJENSTANDER til Ã¥ skrape bort rim eller is. Rimen fjernes best med den skrapen som følger med. Under ingen omstendigheter mÃ¥ rimlaget fjernes fra den indre kledningen med makt. Isklumper mÃ¥ fÃ¥ lov til Ã¥ smelte nÃ¥r apparatet avrimes. Se avrimingsveiledningen. Ikke legg kullsyreholdige eller musserende drikkevarer i fryseren, da det frembringer et trykk i ï¬asken som gjør at den kan bli sprengt i stykker og dermed skade apparatet. Bruk ikke andre mekaniske redskaper eller kunstige midler for Ã¥ fremskynde smelteprosessen enn de som anbefales av produsenten.

Service / reparasjon
Alt elektrisk arbeid i forbindelse med installasjonen av dette apparatet må bare utføres av en autorisert elektroinstallatør eller annen kompetent person. La bare et autorisert servicesenter utføre service på apparatet og sørg for at det bare brukes originale reservedeler. 14

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

HC-P4752W SAMSUNG
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-KN2000 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

VSX-95 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.171 - Number of Queries: 136 - Query Time: 0.034